Regulamin sklepu

Sklep internetowy , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.modelisa-fashion.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep www.modelisa-fashion.pl prowadzony jest przez Elizę Żak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Modelisa Fashion

ul. Podkowińskiego 4

64-100 Leszno

Nip. 697-188-11-99

Regon 300504731

Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki .

Adres do korespondencji:

Modelisa Fashion

Eliza Żak

ul. Podkowińskiego 4

64-100 Leszno

e-mail: modelisa-fashion@wp.pl

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem działalności Sklepu internetowego Modelisa- Fashion jest szycie i sprzedaż odzieży damskiej zgodnie z zamówieniem .

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Modelisa-Fashion są szyte przez naszą firmę z materiałów najwyższej jakości są nowe , wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Ceny podane na stronie sklepu www.modelisa-fashion.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności które są obliczane i wskazane każdorazowo klientowi w tarkcie składania zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.

Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.modelisa-fashion.pl

Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Wykaz towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

REJESTRACJA

1.Rejestracja w Sklepie internetowym Modelika-Fashion jest dobrowolna i bezpłatna.

2.W celu dokonania Rejestracji w sklepie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.Aby dokonać rejestracji klikamy w przycisk rejestracji lub logowania znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej.

4.Następnie w formularzu po lewej stronie wpisujemy adres email i klikamy przycisk ,, stwórz konto”

5.W kolejnym oknie należy wypełnić formularz prawdziwymi danymi wpisując imię, nazwisko, e-mail oraz hasło do logowania do sklepu. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.

6.Gdy konto zostało utworzone, na następnej stornie klikamy przycisk „dodaj mój pierwszy adres” i wypełniamy dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Klikając przycisk zapisz, kończymy proces rejestracji.

7.W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

ZAMÓWIENIA

1.Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.modelisa-fashion.pl Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2.Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

3.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” na karcie produktu, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

4.Po dodaniu produktu do koszyka, możemy kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zamówieni poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

5.Po wybraniu opcji kontynuuj zakupy możemy dodać do koszyka kolejne produkty.

6.Po wybraniu opcji przejdź do realizacji zamówienia, pojawia się okno z podsumowanie zakupów, wyborem adresu, metody dostawy oraz wyborze płatności.

7.Po sprawdzeniu poprawności danych wybieramy metodę płatności. W kolejnym oknie klikamy na przycisk „potwierdzam zamówienie”

8.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 661-275-267 lub e-mailem, pod adresem modelisa-fashion@wp.pl

9.Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

1.Gotówka za pobraniem – zamówienie płatne gotówką, pieniądze odbiera kurier dostarczający towar do Państwa. Koszt pobrania wynosi 25 zł. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty za swoje zamówienie, w celu przyśpieszenia odbioru towaru. Wysyłka pobraniowa wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez kupującego .

2.Płatność za pomocą konta PayPal – płatność realizowana za pomocą elektronicznego systemu płatności internetowych firmy PayPal. Konto w firmie PayPal możesz doładować w dowolny sposób lub powiązać z danymi Twojego rachunku bankowego, karty kredytowej lub debetowej. W momencie zakupu decydujesz, która forma płatności najbardziej Ci w danej chwili odpowiada. Płatności są bezpieczne i nie ponosisz żadnych kosztów związanych z obsługa swojej płatności.

3. Zwykły przelew – przelew bankowy tradycyjny.

4.Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

6.W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar w terminie 7 dni liczonych od dnia zakupu, zamówienie zostaje anulowane. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego produktu.

7.Realizacja zamówienia przy przedpłacie, następuje po zaksięgowaniu należności za towar na rachunku bankowym sprzedającego. Nie wysyłamy towaru za okazaniem dowodu wpłaty, skanu wpłaty czy potwierdzenia przelewu !

WYSYŁKA

1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura .

3.Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 18:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione jest awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, punktu odbiory paczek firmy DPD ora Poczty Polskiej.

4.Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

5.Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia to może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę.

6.Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski

7.Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 661-275-267 bądź na adres e-mail: modelisa-fashion@wp.pl

WYMIANA TOWARU

1.Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

2.Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.

3.Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

4.Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.

5.Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego www.modelisa.pl

REKLAMACJE

1.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, a w szczególności kolor towaru czy jego proporcje nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

2. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu rozpatrywane będą tylko i wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego, sporządzonego w obecności pracownika firmy spedycyjnej. Reklamacji podlega jedynie towar bez śladów użytkowania w stanie nienaruszonym.

3. W przypadku reklamacji prosimy do reklamowanego towaru załączyć paragon fiskalny lub fakturę.

5. Towary zakupione w promocji lub na wyprzedaży nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

6. Wymiany lub reklamacji towaru należy dokonać na adres: Modelisa-Fashion Eliza Żak , ul. Podkowińskiego 4 , 64-100 Leszno.

7. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Ze względu na charakter dystrybuowanego towaru klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczą.

2. Zgodnie z art. 38 Prawa Konumentów "Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość" punkt 3 sklep znajdujący się pod adresem www.modelisa-fashion.pl odmawia dokonania zwrotu zakupionego towaru drogą elektroniczną. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż wszystkie oferowane przez naszą firmę produkty są szyte po złożeniu zamówienia na indywidualne zamówienie klienta (między innymi podanie w wiadomości miary i wzrostu ), a co za tym idzie wg. wyżej wymienionej ustawy nie podlegają one prawu zwrotu.

3. Towar do wymiany i ewentualnej reklamacji przyjmowany jest tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, wraz z paragonem w przeciwnym wypadku reklamacje i wymiany będą odrzucane.

4. Koszty odesłania towaru do sprzedawcy zawsze ponosi Kupujący.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).